Niniejszy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony www.diet-smart.pl.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Anna Grzempowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Grzempowska, siedziba 61-064 Poznań, os. Przemysława 7a/7.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@diet-smart.pl.

W szczególności Polityka Prywatności dotyczy:

Zapisów na konsultacje i warsztaty związane z prowadzeniem poradni dietetycznej i edukacją żywieniową.

Przekazania informacji szczegółowych o stanie zdrowia i innych danych niezbędnych w ramach konsultacji dietetycznych

Komentowania artykułów i innych treści znajdujących się na stronie diet-smart.pl

Zapisów na newsletter

Dokonywania zakupów na stronie i bezpośrednio w poradni

Zasady wynikające z Polityki Prywatności:

Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Przy uwzględnieniu, że aktualna treść Polityki będzie dostępna na stronie www.diet-smart.pl.

Ewentualne zmiany nie będą wpływały na zbieranie, czy wykorzystanie danych w inny sposób niż ten wskazany w Polityce.

Dane udostępnione są przechowywane w sposób opisany w Polityce Prywatności. Są udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w niniejszej Polityce, które to podmioty również zobowiązały się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Dane nie zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że będą spełnione odpowiednie standardy ochrony danych osobowych.

Dane mogą zostać przekazane osobom trzecim w przypadkach szczególnych, które obejmuje przekazanie danych w związku z nałożonym na mnie obowiązkiem prawnym lub przekazanie danych na mocy szczególnej umowy z Klientem.

Podmioty, które mają dostęp do danych osobowych:

zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7 42-200 Częstochowa – firma hostingowa w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz obsługująca pocztę e-mail

UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite

Ponadto wykorzystywana jest technologia śledzenia działań podejmowanych przez użytkownika na stronie www.diet-smart.pl poprzez kod śledzenia Google Analytics

Co obejmują zbierane i przetwarzane dane

W przypadku kontaktu za pomocą formularza znajdującego się na stronie http://www.diet-smart.pl/kontakt/ przekazywane dane obejmują imię i nazwisko oraz adres e-mail, które są niezbędne w celu realizacji odpowiedzi na przedstawione pytanie w ww. formularzu, jednocześnie uznaje się, że Klient (Użytkownik) przesyłając zapytanie akceptuje zapisy niniejszej Polityki oraz zgadza się na przekazanie i przechowywanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką

W przypadku kontaktu przez e-mail kontakt@diet-smart.pl i przesłania danych wrażliwych uznaje się, że Klient (Użytkownik) akceptuje zapisy niniejszej Polityki oraz zgadza się na przekazanie i przechowywanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką

W celu uzyskania porady dietetycznej (w tym otrzymania jadłospisu indywidualnego) lub umówienia się na konsultację poza ww. są to dane dotyczące stanu zdrowia (Twojego i/lub Twojego dziecka), płci, stanu fizjologicznego, informacje dotyczące aktywności fizycznej, typowego przebiegu dnia, preferencji żywieniowych, ale także chorób i stanu zdrowia Twojej rodziny.

W trakcie odwiedzin bloga, komentowania na blogu, zakupów w sklepie internetowym itp., przekazywane dane obejmują imię, adres email, adres strony www i adres IP. Dane zapisywane są w systemie WordPress i pozostają tam cały okres funkcjonowania strony, aż do chwili kiedy Administrator zadecyduje o jego zamknięciu lub Klient poprosi o ich usunięcie. Są to również dane dotyczące tzw. cookies – wykorzystywane w celu optymalizacji działania strony i zbierania analityki bloga poprzez system Google Analytics za pomocą kodu śledzącego – te dane są anonimowe.

Administrator gwarantuje, że przekazane dane są przetwarzane zgodnie z zachowaniem zasad poufności i przepisów wynikających z RODO.

Klient (Użytkownik) wypełniając dane powinien pamiętać, że przysługują mu:

– prawo do żądania dostępu do danych – w celu ich zmiany, usunięcia, zmiany sposobu przetwarzania

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które może zostać wyrażone poprzez niewypełnienie formularza

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

– prawo do wniesienia skargi do właściwego Organu Administracyjnego.